شاد زیستن Archives - انواروب
قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان 12 فوریه 2014

قواعدي بيستگانه جهت آرامش روح و روان

قواعدي كه همه به آن نياز دارند و زندگي بدون آن مزه اي ندارد .1- با يقين و إطمينان  مؤمن باش . و تنها شعارت را خشنودي پروردگار قرار بده .2- هدف را فراموش نكن ، وسرآغاز اعمالت را نيت صادق قرار بده .3- با آرامش بخواب ، و آن را پشتيبانه اي براي بيداري […]