شعر در مورد غزه Archives - انواروب
سلام به صبح قریب غزه 20 جولای 2014

سلام به صبح قریب غزه

سلام به غزهبه خان یونسبه رفح، به جبالیابه بیت حانون، به بیت لاهیا(1)به حی شجاعیه و محله زیتون(2)