صحابه و حدیث Archives - انواروب
تلاش صحابه – رضوان الله عليهم – در راستای خدمت به سنت(12) 04 آوریل 2017

تلاش صحابه – رضوان الله عليهم – در راستای خدمت به سنت(12)

      تاریخ و گذر زمان بسیاری از چیزها را دست خوش تغییر و تبدیل قرار می دهد، به نحوی که بعد از سپری شدن چند قرن ثابت شده که بسیاری از اندیشه ها و ادیان و مکاتب سماوی و غیر سماوی از مسیری که در آغاز داشته اند، به مسیر و روشی دیگر […]

تلاش صحابه – رضوان الله عليهم – در راستای خدمت به سنت (11) 03 آوریل 2017

تلاش صحابه – رضوان الله عليهم – در راستای خدمت به سنت (11)

    در مباحث پیشین این نوشتار به اهمیت سنت از دیدگاه صحابه- رضوان الله عليهم – و پی بردن به منزلت آن اشاره رفت و به برخی تلاش و کوشش های آنان در راستای خدمت به سنت و حفظ وصیانت آن از هرگونه تحریف و تبدیل پرداختیم اینک در یازدهمین بخش آن به یکی […]

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (10) 19 مارس 2017

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (10)

      صحابه رسول خدا نقش مهم و بسزايي در ابلاغ دين ايفا نمودند و تا كنون در این نوشتار به 9 مورد از تلاش هاي صحابه در راستاي اعلاي دين و حفظ سنت رسول خدا اشاره نموديم. اينك به دهمين مورد پرداخته خواهد شد.      دهم: كم روايت كردن بخاطر ترس از […]

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (8) 14 مارس 2017

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (8)

      يكي ديگر از تلاش های بارز  و عملي صحابه- رضي الله عنهم –  در زمينه خدمت به سنت پيامبر- صلى الله عليه وسلم – و صيانت از آن، حفظ احاديث مي باشد.           هشتم: حفظ حديثصحابه رسول خدا تنها به شنيدن حديث بسنده نمي كردند بلكه براي فهم، […]

تلاش صحابه (رض) در راستای خدمت به سنت(2) 29 ژانویه 2017

تلاش صحابه (رض) در راستای خدمت به سنت(2)

آگاهی به نقش تاثیرگزار و کلیدی سنت در دین، صحابه(رض) را برآن داشت تا در راستای اشاعه و نشر آن زیاد تلاش نمایند. در ادامه این جستار با محوریت تلاش صحابه(رض) در زمینه حفاظت و خدمت به سنت، موارد زیر را نیز می‌توان برشمرد.   دوم: فراگرفتن حدیث از خود پیامبر(ص)، حال به هر طریق […]

تلاش صحابه(رض) در راستای خدمت به سنت(1) 25 ژانویه 2017

تلاش صحابه(رض) در راستای خدمت به سنت(1)

صحابه بزرگوار(رض) به منزلت و جایگاه سنت مطهر پیامبر (ص) پی برده و منزلت آن را درک می نمودند. و روایات زیادی که به تبلیغ و اشاعه علم فرمان می داد، را دریافته بودند.

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه (رض) زنده کرد (4) 23 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه (رض) زنده کرد (4)

                          در ادامه و پایان مبحث علل خدمت صحابه(رض) به سنت مورد زیر را نیزمی توان گنجاند:

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3) 21 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3)

پیشتر یادآور شدیم که علل و انگیزه های زیادی وجود داشته، که صحابه(رض) را مشتاقِ خدمت به سنت پیامبر(ص) نشر، اشاعه و گسترش نمایند و در راستای حفاظت و صیانت آنها از هرگونه فزونی یا کاستی تلاش کنند. و یکی از این علل عبارت است از:

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2) 16 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2)

انگیزه‌ها و دلایل زیادی وجود داشت، تا صحابه (رض) را مشتاق خدمت به سنت نماید و آنها را وادار سازد تا تمام همت و تلاش خود را در راستای حفاظت از سنت و دفاع از آن در مقابل هرگونه فزونی و کاستی بکار بندند. مهم ترین این دلایل را می توان اینگونه برشمرد.

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را صحابه(رض) زنده کرد (1) 15 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را صحابه(رض) زنده کرد (1)

صحابه بزرگوار (رض) در صدر اسلام، به نقش کلیدی اساسی سنت مطهّر پیامبر(ص)،  پی بردند. در این میان علل و انگیزه‌های زیادی وجود داشت تا صحابه را برآن دارد که در مسیر نشر و گسترش سنت مطهر پیامبر(ص) تمام تلاش و توان و همت خود را بکار برند، و مجدانه پیش بروند و همچنین در […]