صحابه و قرآن Archives - انواروب
تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (8) 14 مارس 2017

تلاش صحابه – رضی الله عنهم – در راستای خدمت به سنت (8)

      يكي ديگر از تلاش های بارز  و عملي صحابه- رضي الله عنهم –  در زمينه خدمت به سنت پيامبر- صلى الله عليه وسلم – و صيانت از آن، حفظ احاديث مي باشد.           هشتم: حفظ حديثصحابه رسول خدا تنها به شنيدن حديث بسنده نمي كردند بلكه براي فهم، […]

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه (رض) زنده کرد (4) 23 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه (رض) زنده کرد (4)

                          در ادامه و پایان مبحث علل خدمت صحابه(رض) به سنت مورد زیر را نیزمی توان گنجاند: