صلح فلسطین و اسرائیل Archives - انواروب
کارشناس صهیونیستی: آمریکا مانع از حل منازعه فلسطین می شود 20 اکتبر 2014

کارشناس صهیونیستی: آمریکا مانع از حل منازعه فلسطین می شود

کارشناس صهیونیستی: آمریکا مانع از حل منازعه فلسطین می شود انوار وب: یک کارشناس بارز صهیونیستی در مقاله ای تند آمریکا را مسئول اصلی طولانی شدن منازعه فلسطینی ـ صهیونیستی از طریق جانبداری مطلق از رژیم صهیونیستی معرفی کرد.