ضلت‌های ده روز اول ذی الحجهدر فضیلت و بزرگی این دهه‌ی مبارک ادله بسیاری از قرآن و سنت وارد شده است که قرار ذیل بیان می‌گردد: الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: [وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ] (فجر:۱-۲) Archives - انواروب
فضلت‌های ده روز اول ذی الحجه 27 سپتامبر 2014

فضلت‌های ده روز اول ذی الحجه

فضلت‌های ده روز اول ذی الحجه در فضیلت و بزرگی این دهه‌ی مبارک ادله بسیاری از قرآن و سنت وارد شده است که قرار ذیل بیان می‌گردد:     الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: [وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ] (فجر:۱-۲) ترجمه: { قسم به سپیده دم و قسم به شب‌های ده‌گانه}