ظلم به مسلمانان Archives - انواروب
آغاز موج جدیدی از بازداشت مسلمانان در چین 14 مه 2014

آغاز موج جدیدی از بازداشت مسلمانان در چین

انواروب: به بهانه « مبارزه  با تروریسم» در چین، مسلمانان ایگور در معرض تبعیض های نژادی ، دینی و فرهنگی قرار گرفتند.