فضانوردی Archives - انواروب
مرور فعالیت های مسلمانان فضانورد 08 مارس 2014

مرور فعالیت های مسلمانان فضانورد

تاکنون مسلمانان بسیاری به فضا رفته اند ولی به دلایل بسیار خود مسلمانان با آنها آشنا نیستند. برخی از هموطنان ما با نام «انوشه انصاری» آشنا هستند و وی را به عنوان یک فضانورد مسلمان و اولین فضانورد ایرانی و اولین زن گردشگر فضایی می شناسند. دیگر فضانورد مسلمان شناخته شده «شیخ مظفر شکور» مالزیایی […]