فضیلت روز عاشورا Archives - انواروب
کارت دعوت 02 نوامبر 2014

کارت دعوت

در صحیح مسلم نقل شده شخصی از رسول خدا در مورد روزه روز عاشورا پرسید: امید ثواب دارم اینکه خداوند آن را کفاره گناهان سال قبل قرار دهد.