فلسطین و اسپانیا Archives - انواروب
رای گیری پارلمان اسپانیا برای رسمیت شناختن فلسطین 27 اکتبر 2014

رای گیری پارلمان اسپانیا برای رسمیت شناختن فلسطین

انوار وب: گروهی از چپگراهای اسراییلی که از رکود دیپلماتیک، تداوم اشغالگری و توسعه شهرک سازی رژیم خود نگران هستند حمایت خود را از طرح رسمیت شناختن فلسطین اعلام کردند.