قصص قرانی Archives - انواروب
دین و جامعه مدنی: قصص قرآنی 02 اکتبر 2014

دین و جامعه مدنی: قصص قرآنی

قرآن کریم به انسان مخاطب خود در رابطه با حوادث تاریخی اطلاعات ارزشمندی ارایه می دهد هنگامیکه به تاریخ نوع بشر می نگریم و آن را با امروز مقایسه می کنیم متوجه می شویم که افراد و یا جوامع تقریبا هرگز به انسانها و یا ملتهای قبل از خود بی تفاوت نمانده اند. زیرا بدون […]