مجلس ملی فلسطین Archives - انواروب
تدوین قانون اساسی جدید برای فلسطین 22 مه 2014

تدوین قانون اساسی جدید برای فلسطین

انوار وب: فلسطین رئیس مجلس ملی فلسطین ضمن اعلام تشکیل کمیته‌ ای ویژه برای تدوین قانون اساسی افزود: این قانون برای تصویب به همه‌ پرسی گذاشته می‌ شود.