مسلمانان در ژاپن Archives - انواروب
اجازه قضایی تفتیش عقاید مسلمانان در ژاپن 22 ژانویه 2014

اجازه قضایی تفتیش عقاید مسلمانان در ژاپن

دادگاه قضایی ژاپن طی حکمی تبعیض آمیز، اجازه تفتیش عقاید مسلمانان در این کشور را صادر کرد.