مسلمانان و دارالکفر Archives - انواروب
فتوای مصداقیت اصطلاح “دار السلم و‌الاسلام” برای داغستان و کشورهای مشابه 12 ژوئن 2014

فتوای مصداقیت اصطلاح “دار السلم و‌الاسلام” برای داغستان و کشورهای مشابه

با مراجعه به دلایل معتبر از کتاب، سنت، اجماع و قیاس، سپس اقوال فقها نتایج زیر به دست می‌آید:نخست: اصطلاح دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد اصطلاحات فقهی هستند و در کتاب و سنت صحیح وارد نشده اند. در کتاب “بیان للناس” چاپ الازهر آمده است: تقسیم یک کشور به دار کفر(سرزمین کفر) یا دار اسلام‌(سرزمین اسلامی) […]