مشاور رئیس جمهور Archives - انواروب
مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها:  از آزادي و دوستي مردم نبايد بترسيم 04 مه 2014

مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها: از آزادي و دوستي مردم نبايد بترسيم

انوار وب: مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها گفت: هرچه مردم را آزادتر بگذاريم، به هم نزديک‌تر مي‌شوند، دوستي‌ها بيشتر مي‌شود، اتحاد بيشتر مي‌شود، از آزادي مردم و از دوستي مردم نبايد بترسيم، از مطرح کردن مفاخر مردمي نبايد ترسيد، هرچه احساس علاقه و عشق کنند، براي وحدت ملي بهتر است.