مفاخر اهل سنت Archives - انواروب
نگاهی به زندگی، آثار و افکار‌ امام عبدالرحمن سیوطی ـ رحمه الله ـ 19 فوریه 2017

نگاهی به زندگی، آثار و افکار‌ امام عبدالرحمن سیوطی ـ رحمه الله ـ

عمر کوتاه انسان، هر چند که از حیث اعداد و ارقام بلند باشد، بازهم نمی‌تواند بیانگر زنده یا مرده بودن وی باشد، بلکه بقول حکما: «آنچه بواسطه آن می‌توان حکم به مرده یا زنده بودن انسان‌ها داد، آثار و دستاوردهای آنان است.» چنانکه می‌گویند: آثار ماست که دلالت بر وجود ما می‌کند.