نامه ای به موذن Archives - انواروب
سخنی با مؤذن  مسجد 17 سپتامبر 2014

سخنی با مؤذن مسجد

برادرموذن مسجد شهرمان ، سلام ودرود ورحمت وبرکات بی پایان خدا برتوباد.                                           نمی دانم با کدامین عبارات برتو سلام کنم ؟ ونمی دانم باکدام جملات رهنمودهایم را آغازنمایم؟  خدا شاهد است که انگیزه ی من از نوشتن این نامه برای تو تنها محبّت وعلاقه ی شدید اینجانب نسبت به جنابعالی بوده و می باشد.