نتایج آخرین تحقیقات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا حاکی از آن است که روزه‌داری سیستم ایمنی بدن انسان را تقویت می‌کند. Archives - انواروب
روزه، سیستم ایمنی بدن انسان را احیا می‌ کند 09 ژوئن 2014

روزه، سیستم ایمنی بدن انسان را احیا می‌ کند

نتایج آخرین تحقیقات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا حاکی از آن است که روزه‌داری سیستم ایمنی بدن انسان را تقویت می‌کند.