نخبگان اهل سنت- اهل سنت ايران- اهل سنت تركمن Archives - انواروب
تجربه نگاری یک استاد دانشگاه از دانشجویان سنّی اش 03 دسامبر 2014

تجربه نگاری یک استاد دانشگاه از دانشجویان سنّی اش

    انوار وب:  دانشجویان اهل سنت – و به یک معنا مردم مناطق سنی نشین- معمولاً مقیدتر به ضوابط شرعی هستند، در رعایت حرمت عالمان دینی- به تعبیر رایج مولوی ها و آخوندها- بسیار جدی هستند. در بیان علنی مواضع اعتقادی و مخصوصاً سیاسی منش محافظه کارانه ای دارند. از تحریک عواطف و تعصبهای […]