نمایشگاه اسلامی Archives - انواروب
نمایش هنر معماری مساجد جهان اسلام در امارات 08 فوریه 2014

نمایش هنر معماری مساجد جهان اسلام در امارات

انوار وب: تابلوهایی با موضوع هنر معماری مساجد مشهور جهان اسلام در قالب نمایشگاهی در دانشگاه «شارجه» امارات به نمایش گذاشته شده است.نمایشگاه «هنر معماری اسلامی و تزئینات آن» درتاریخ 15 بهمن با همکاری گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه «شارجه» امارات در این دانشگاه آغاز شد.