نوشتاری برای رمضان. Archives - انواروب
در ماه رحمت پایان خشونت را بخواهیم 02 جولای 2014

در ماه رحمت پایان خشونت را بخواهیم

ماه مبارک رمضان را آغاز می کنیم . روزه داری های بلند 17 ساعته در گرمای طاقت فرسای تابستان در نیمکره شمالی. صدای اذان در این ماه بیش از دیگر ماه ها توجه ها را به خود جلب می کند.