وظایف مسئولین Archives - انواروب
مزایای همراهی مردم و مسئولان 22 اکتبر 2014

مزایای همراهی مردم و مسئولان

سرعت تحولات اجتماعی به‌دلیل ورود فناوری‌های ارتباطی بیشتر شده لذا سرعت تحولات اجتماعی نیز، سریع‌تر ومحسوس‌تر شده است؛ در اثر همین تغییر و تحولات سریع، فاصله مسئولین با مخاطبان و شهروندان درحال بیشتر شدن است.