ولایت غور Archives - انواروب
ترور خطیب مسجد جامع شهر فراه 06 جولای 2014

ترور خطیب مسجد جامع شهر فراه

خطیب مسجد جامع شهر فراه از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد.