ویژگی های رسانه اسلامی Archives - انواروب
اطلاع رسانی های نا آگاهانه 16 نوامبر 2014

اطلاع رسانی های نا آگاهانه

رسانه ها و خبر گزاري ها داراي نقشي حائز اهميت و قابل توجه در جهان كنوني مي باشند. نقشی که بر فرد مطلع و آگاه پوشيده نيست.