پرخاشگری Archives - انواروب
ریشه‌های ناسزاگویی و مبارزه با آن 30 آوریل 2014

ریشه‌های ناسزاگویی و مبارزه با آن

      تحقیقات نشان داده‌اند بد دهنی و پرخاشگری‌های کلامی که جزء لاینفک رفتار‌های روزمره برخی افراد است، تحت تاثیر یادگیری، عصبانیت، ریشه‌های تربیتی یا خلقی است.

ریشه‌های ناسزاگویی و مبارزه با آن 30 آوریل 2014

ریشه‌های ناسزاگویی و مبارزه با آن

      تحقیقات نشان داده‌اند بد دهنی و پرخاشگری‌های کلامی که جزء لاینفک رفتار‌های روزمره برخی افراد است، تحت تاثیر یادگیری، عصبانیت، ریشه‌های تربیتی یا خلقی است.