پرچم Archives - انواروب
۶۴ کشور جهان نشانه های مذهبی بر پرچم خود دارند 01 دسامبر 2014

۶۴ کشور جهان نشانه های مذهبی بر پرچم خود دارند

بر اساس تحقیق جدید موسسه” Pew Research”، یک سوم از کل ۱۹۶ کشور جهان پرچم های ملی خود را با نشانه ها و علایم مذهبی تزئین کرده اند.