پناهندگی اروپا Archives - انواروب
افزایش فشارها بر مسلمانان اروپا 01 فوریه 2015

افزایش فشارها بر مسلمانان اروپا

انوار وب: کمیسیون اروپا با ارائه طرحی جدید با عنوان مبارزه با تروریسم به دنبال افزایش نظارت ها بر مسلمانان این قاره است.