پیامدهای تجل گرایی Archives - انواروب
پی‌آمدهای تجمل گرایی 28 آوریل 2014

پی‌آمدهای تجمل گرایی

زیان‌های تجمل‌گرایی بسیار است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کوتاه مدت یا دراز مدت در جامعه بر جای خواهد ماند.