چشم هم چشمی در قرآن. Archives - انواروب
چشم و هم چشمی خوب و بد از نگاه قرآن 11 مه 2014

چشم و هم چشمی خوب و بد از نگاه قرآن

      رقابت يكي از مهمترين انگيزه هاي حركتي در انسان است. ريشه رقابت مي تواند احساس كمبود، حسادت، غبطه، رهايي از نقص و دستيابي به كمالي باشد. بنابراين، رقابت ها مي تواند به دو شكل مثبت و منفي و از نظر ارزشي، خوب يا بد باشد. در اين راستا در آموزه هاي وحياني، […]