چگونه از عبادت لذت ببریم Archives - انواروب
چگونه لذت عبادت را بچشیم؟ 24 اکتبر 2014

چگونه لذت عبادت را بچشیم؟

خداوند متعال خلق را بیهوده نیافریده و آنان را به حال خودشان‌‌‌ رها ننموده است، بلکه آنان را برای هدفی والا و بس بزرگ آفریده است.