کتاب های دینی در روسیه Archives - انواروب
روسیه: جرم به همراه داشتن کتاب حصن المسلم زندان است 12 آوریل 2014

روسیه: جرم به همراه داشتن کتاب حصن المسلم زندان است

با صدور حکمی از  “دادگاه Videniabino”  ایالت  “Mardovea مسلمانی که  کتاب حصن الحصین را به همراه داشت، محکوم به زندان گردید