کتاب های پرفروش مذهبی Archives - انواروب
منع توزیع و فروش کتابهای عوده و سویدان از کتابفروشیهای عربستان سعودی 08 ژوئن 2014

منع توزیع و فروش کتابهای عوده و سویدان از کتابفروشیهای عربستان سعودی

انوار وب: مراجع قانونی عربستان سعودی پخش و انتشار کتابهای دعوتگر و مبلّغ سعودی؛ شیخ « سلمان عوده » و دکتر « طارق سویدان » کویتی را ممنوع اعلام کردند.