کودک در متون اسلامی Archives - انواروب
مهربانی با کودکان 19 فوریه 2014

مهربانی با کودکان

کودکان برای رشد و نمو و اعتدال زندگی و عواطف خویش به محبت، عشق، مراقبت و شفقت نیاز دارند، تا از شخصیتی متوازن و به دور از ناهنجاری روانی و عقده‌های گوناگون، برخوردار شوند؛ زیرا چنانچه کودکان از طرف نزدیکان به ویژه پدر، مادر، پدرکلان، مادرکلان، خواهران و برادران مورد توجه، مراقبت و محبت قرار […]