یوسف ، سخنرانی ، زندان Archives - انواروب
سخنراني حضرت يوسف عليه السلام در زندان – قسمت دوم 08 ژوئن 2012

سخنراني حضرت يوسف عليه السلام در زندان – قسمت دوم

«نبئنا بتاويله» ، اي يوسف! خواب ما را تعبير كن، «انا نراك من المحسنين»، ما ترا از نيكوكاران مي‌دانيم. چهره‌ات گواهي مي دهد كه تو عارف بالله، بزرگوار و ارتباط تو با عالم غيب است و خواب نيز از جملة امور غيبي است، لذا خواب را كسي مي‌تواند بهتر تعبير نمايد كه با عالم غيب […]