عیسی پرادا خوش‌بین و امیدوار است. او تلاش می‌کند خوش‌بینی و امیدواری‌اش را به مخاطبانش منتقل کند. عیسی پرادا امام‌جماعت مسجد لاتین‌تبارهای هوستون آمریکاست.  او هم از فرمان مهاجرتی ترامپ درباره مکزیکی‌ها ناراحت است، اما سعی می‌کند خوش‌بین و امیدوار به راهش ادامه دهد. او هم از ادبیات و نگاه ترامپ به مسلمانان آزرده است، […]

عیسی پرادا خوش‌بین و امیدوار است. او تلاش می‌کند خوش‌بینی و امیدواری‌اش را به مخاطبانش منتقل کند. عیسی پرادا امام‌جماعت مسجد لاتین‌تبارهای هوستون آمریکاست.

 او هم از فرمان مهاجرتی ترامپ درباره مکزیکی‌ها ناراحت است، اما سعی می‌کند خوش‌بین و امیدوار به راهش ادامه دهد. او هم از ادبیات و نگاه ترامپ به مسلمانان آزرده است، اما ته دلش به همراهی و همدلی شهروندان آمریکایی غیرمسلمان امیدوار است.

آنها هرگز مسلمانان را در این مدت تنها نگذاشته‌اند. عیسی پرادا به مخاطبانش اطمینان داده آن اتفاقی که برای مهاجران ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم افتاده، برای مسلمانان و مکزیکی‌ها رخ نخواهد داد.

 ناگفته نماند چند روزی می‌شود که فرایند خروج مهاجران غیرقانونی مکزیکی از آمریکا آغاز شده است.
منبع: روزنامه شرق