انواروب: به گفته سرپرست حجاج ایرانی، در صورت حصول توافق در مذاکرات پنجم اسفند، بلافاصله برنامه‌های ایران برای سفر حج آغاز خواهد شد. قاضی عسکر همچنین در خصوص دعوت عربستان از ایران برای حضور در مناسک حج اظهار کرد: دعوت عربستان از ایران طبیعی است و دعوت ویژه ای نیست، زیرا عربستان در این ایام […]

انواروب: به گفته سرپرست حجاج ایرانی، در صورت حصول توافق در مذاکرات پنجم اسفند، بلافاصله برنامه‌های ایران برای سفر حج آغاز خواهد شد.

قاضی عسکر همچنین در خصوص دعوت عربستان از ایران برای حضور در مناسک حج اظهار کرد: دعوت عربستان از ایران طبیعی است و دعوت ویژه ای نیست، زیرا عربستان در این ایام برای همه کشورها دعوت نامه ارسال می‌کند از این رو امسال کار ویژه‌ای صورت نگرفته است.

قاضی عسکر اظهار امیدواری کرد که شرایط به گونه ای رقم بخورد که راه برای زیارت مردم باز شود.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین در خصوص استفاده از ارز دولتی با بیان اینکه در گذشته ارز مبادله ای پرداخت می‌شد که قیمت پایین‌تر بود گفت: اما در حال حاضر ارز با مبلغ 4000 تومان خریداری می‌شود که به دلیل نوسانات موجود این شرایط برای زائران مناسب نیست.
منبع: تابناک (با تقطیع)