انوار وب: این نشست با حضور علمای مسلمان از کشورهای مختلف جهان به‌منظور بررسی ابعاد مختلف اجتهاد و قیاس در منابع فقه اسلامی و به‌کارگیری اجتهاد برای حل مشکلات پیش‌روی مسلمانان برگزار شده است. علمای کشورهای ترکیه، مغرب، الجزایر، تونس، مصر، عربستان، یمن، اردن، سودان، موریتانی، هند، بوسنی و هرزگوین، کوزوو و نیجریه از شرکت‌کنندگان […]

انوار وب: این نشست با حضور علمای مسلمان از کشورهای مختلف جهان به‌منظور بررسی ابعاد مختلف اجتهاد و قیاس در منابع فقه اسلامی و به‌کارگیری اجتهاد برای حل مشکلات پیش‌روی مسلمانان برگزار شده است.

علمای کشورهای ترکیه، مغرب، الجزایر، تونس، مصر، عربستان، یمن، اردن، سودان، موریتانی، هند، بوسنی و هرزگوین، کوزوو و نیجریه از شرکت‌کنندگان در این نشست هستند.

بررسی مسائل اجتهادی در قوانین اسلامی عصر جدید و حد فاصل بین افراط و تفریط در اجتهاد از اهداف برگزاری نشست استانبول عنوان شده است.

این نشست با نظارت نشریه ترکیه‌ای «ینی أمید» و نشریه عربی «حراء» برگزار شده است و یکشنبه ۲۱ اردیبهشت، با صدور بیانیه‌ای مشترک از سوی علمای مسلمان به کار خود پایان داد.