دولت ترکیه در سال تحصیلی جدید، قانونی مبنی بر آموزش اجباری قران وضع نموده است. آموزش زبان عربی برای فراگرفتن قرآن ضرروی بوده و همچنین مسیر دروس دانشگاهی را هموارتر کرده و نیز نسلی را پرورش  می دهد که بتواند با تغییرات سیاسی، برداشتی صحیح از قرآن داشته باشد. شایان ذکر است که رئیس جمهوری […]

دولت ترکیه در سال تحصیلی جدید، قانونی مبنی بر آموزش اجباری قران وضع نموده است.

آموزش زبان عربی برای فراگرفتن قرآن ضرروی بوده و همچنین مسیر دروس دانشگاهی را هموارتر کرده و نیز نسلی را پرورش  می دهد که بتواند با تغییرات سیاسی، برداشتی صحیح از قرآن داشته باشد.

شایان ذکر است که رئیس جمهوری ترکیه خود از فارغ التحصیلان مدرسه دینی “الإمامة والخطابة”  بوده و سپس در بخش مدیریت دانگشاه مرمره به ادامه تحصیل پرداخت و به وی این اجازه داده نشد تا همانند دیگر دانشجویان دانشکده علوم دینی به فراگیری علوم سیاسی بپردازد.

قانون آموزش قرآن فقط در مدارس دولتی قابل اجرا می باشد.
منبع: الالوکه