انوار وب: مدارس در ایالت مرکزی «هسه» آلمان شروع به ارائه آموزش اسلامی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی کرده اند.مدارس در ایالت مرکزی «هسه» آلمان شروع به ارائه آموزش اسلامی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی کرده اند.هدف از اجرای این طرح، قرار دادن سطح آموزش های اسلامی برابر با آموزش های مسیحیت است.یکی از معلمان […]

انوار وب: مدارس در ایالت مرکزی «هسه» آلمان شروع به ارائه آموزش اسلامی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی کرده اند.
مدارس در ایالت مرکزی «هسه» آلمان شروع به ارائه آموزش اسلامی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی کرده اند.
هدف از اجرای این طرح، قرار دادن سطح آموزش های اسلامی برابر با آموزش های مسیحیت است.
یکی از معلمان آموزش دیده در برنامه ساختار آموزش اسلامی در این باره می گوید:دانش آموزان با پیش زمینه های مختلف به این مرکز می آیند و ما باید آموزش های ویژه که ریشه در اعتقادات آنها دارد برایشان در نظر بگیریم.
این کلاس ها که برای اولین بار در مدارس عمومی آلمان ارائه شده است پس از چندین دهه غفلت از مسلمانان نشان می دهد که آلمان مایل به خدمت به اقلیت مسلمان است.
این طرح همچنین نشان دهنده تمایل دولت آلمان برای همکاری ببشتر با جامعه اقلیت مسلمان است.
آلمان دارای حدود چهار میلیون و 300 هزار جمعیت مسلمان است که حدود 5 درصد از جمعیت 82 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند.
منبع: شبستان