اگر دوست داری در دنیا و آخرت خوشحال و مسرور باشی به اعمال زیر که در احادیث بیان شده، پایبند باش 🔹 ۱ شخصی بادیه نشین نزد پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت: مرا به کاری راهنمایی کن تا با عمل بدان وارد بهشت شوم. نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله […]

 

اگر دوست داری در دنیا و آخرت خوشحال و مسرور باشی به اعمال زیر که در احادیث بیان شده، پایبند باش

🔹 ۱ شخصی بادیه نشین نزد پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت: مرا به کاری راهنمایی کن تا با عمل بدان وارد بهشت شوم. نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خدا را بپرست و به او شریک نیاور و نمازهای فرض را برپای دار و رمضان را روزه بدار. آن شخص گفت: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست بر این چیزی نمی افزایم. وقتی آن شخص رفت. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: اگر کسی دیدن مردی از بهشت او را خوشحال می کند، به این شخص بنگرد./صحیح بخاری و مسلم

🔸 ۲ پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند:كسيكه مى خواهد خداوند را ملاقات كند در حاليكه مسلمان است، پس بر اين نمازها كه براى آن أذان گفته مى شود محافظت كند، زيرا خداوند براى پيامبر شما سنتهائى كه مردم را به راه مستقيم هدايت كند تشريع و قانون گذارى كرده، و اين نمازها جزو اين سنتهاست، و اگر نمازها را در خانه هايتان خوانديد، همچنانكه اين متخلف از نماز در خانه اش مى خواند، سنت پيامبرتان را ترك كرده ايد، و اگر سنت پيامبرتان را ترك كنيد گمراه خواهيد شد، و مردى كه وضوء را بطور كامل گرفته سپس به طرف مسجدى از اين مساجد بحركت آيد، خداوند براى هر گامى كه بر مى دارد يك نيكى نوشته، و درجه اى او ثواب و أجر به او إضافه كرده، و گناهى از گناهان او كاسته مى كند، و در زمان پيامبر (ص) هيچكس از نماز جماعت تخلف نمى كرد مگر منافقى كه نفاق او ظاهر و آشكار بود، و در آن زمان دو طرف مرد مريض را مى گرفتند تا او را در صف نماز قرار دهند و با جماعت نماز بخواند ./صحیح مسلم

🔹 ۳٫ رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- :كسى كه دوست دارد رزقش افزون، و اجلش بتاخير افتد، صله رحم بجا آورد/صحیح بخاری و مسلم

🔸 ۴٫ پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- :هر کس دوست دارد، که خداوند او را از سختی های قیامت برهاند، پس به فرد (مقروض) تنگدست فرصت بدهد یا از او درگذرد./صحیح مسلم

🔹 ۵٫ رسول الله -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- :کسی که دوست دارد تا خدا و رسولش را دوست داشته باشد و خدا و رسولش نیز او را دوست داشته باشند، پس باید وقتی حرف می زند، راست بگوید، امانتی که بدو سپرده می شود را بازگرداند و به همسایگانش نیکی کند./مشکات المصابیح

🔸 ۶٫ نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هر کس که کار نیکش او را خوشحال و کار بدش او را ناراجت کند، او مون است./مشکات المصابیح

🔹 ۷٫ رسول خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: کسیکه دوست دارد در زمان سختی خدا دعایش را اجابت کند، باید در زمان راحتی وآسودگی هم دعا کند./سنن ترمذی و مستدرک حاکم

🔸 ۸٫ پیامبر خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- :اگر کسی دوست داشتن ، خدا و پیامبر او را خوشحال می کند، قرآن را از رو بخواند./بیهقی