آیا نگران هستید که نکند رفتارتان با شریک زندگی و یا افراد خانواده توام با خشونت باشد؟ در ادامه برخی از رفتارهایی را که خشونت خانگی محسوب می شوند بررسی می کنیم. چنانچه رفتارهای شما با هریک از الگوهای زیر همخوانی دارد، ممکن است شما فردی خشونت‌گر باشید و باید قبل از […]

 

 

 

آیا نگران هستید که نکند رفتارتان با شریک زندگی و یا افراد خانواده توام با خشونت باشد؟ در ادامه برخی از رفتارهایی را که خشونت خانگی محسوب می شوند بررسی می کنیم. چنانچه رفتارهای شما با هریک از الگوهای زیر همخوانی دارد، ممکن است شما فردی خشونت‌گر باشید و باید قبل از اینکه کنترل اوضاع از دست برود درخواست کمک کنید. تمام زندگی شما در خطر نابودی خواهد بود اگر رفتارتان را تغییر ندهید.

خشونت عاطفی -روانی
 آیا همیشه از ظاهر شریک زندگی‌تان ایراد می گیرید ؟ خشونت خانگی اغلب با رفتارهای کوچکی آغاز می شود که تدریجا با تاثیرات روانی مختلف باعث کاهش اعتماد به نفس در قربانی می شود.
 
اگر شما مرتکب خشونت عاطفی – روانی می‌ شوید، احتمالا دارای ویژگی های زیر هستید:
 ◦ایرادگیر و سرزنش کننده
 ◦زبان گزنده و تحقیرکننده
 ◦طلب کار و ملامت کننده
 ◦تهدید کننده
 ◦مخرب اموال قربانی
 ◦دیوانه خطاب کردن قربانی
 ◦ادعای عادی بودن و خشونت‌گر نبودن
 
تهدیدها
 ◦شما شاید قربانی را تهدید به موارد زیر کنید:
 ◦دور کردن بچه ها
 ◦دور کردن بچه ها از خانه توسط بهزیستی یا افراد دیگر
 ◦اخراج قربانی از کشور محل سکونت
 ◦بستری کردن قربانی به دلیل مشکلات روانی
 ◦آزار دادن فرزندان، اعضای خانواده، دوستان و حتی حیوان خانگی قربانی
 ◦کشتن کسی
 ◦اقدام به خودکشی
 ◦صدمه زدن به قربانی و نزدیکانش
 ◦تعقیب و زیرنظر گرفتن قربانی به روش های مختلف ( تلفن، پیامک، نامه، ایمیل، و یا شخصا)
 
ترساندن و منزوی کردن
 ◦ایراد گرفتن و سرزنش کردن مداوم قربانی
 ◦خطاب کردن قربانی با صفات ناخوشایندی مثل زشت، بی ارزش و بی مصرف
 ◦مانع ارتباط قربانی با خانواده و دوستانش شدن
 ◦تحقیر قربانی در برابر دیگران
 ◦بایکوت قربانی
 ◦ردگیری و یا توقف تماس های تلفنی قربانی
 
خشونت روانی
 ◦تعصب و حسادت ورزی
 ◦قربانی را مقصر خشونت دانستن
 ◦دروغ گفتن به قربانی
 ◦بازی دادن قربانی برای رسیدن به مقاصدتان
 ◦نادیده گرفتن قربانی
 ◦تحقیر قربانی
 ◦احمق و دیوانه خواندن قربانی
 خشونت مالی
 ◦بدهی بالا آوردن تحت نام قربانی
 ◦دریغ کردن پول از قربانی
 ◦دزدیدن پول از قربانی
 ◦ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت برای دسترسی قربانی به پول
 ◦اجازه کار ندادن به قربانی
 ◦خرج پول خانواده برای خرید الکل و مواد مخدر
 ◦دریافت و نگهداری پول قربانی
 ◦فروش اموال و دارایی های قربانی
 ◦نپرداختن هزینه کودک
 ◦نپرداختن قبض ها
 ◦اجبار قربانی به کسب پول برای شما و یا فرد دیگر
 ◦تهدید قربانی به معرفی و گزارش شرایط مالی وی به مراکز و مقامات مربوطه

خشونت جسمی
 با انجام کارهای زیر، شما قربانی خود، خانواده و دوستان یا حتی حیوان خانگی او را مورد آزار جسمی قرار می دهید:
 ◦کتک زدن / مشت زدن/ لگد زدن / هُل دادن
 ◦تف انداختن به سمت فرد
 ◦خفه کردن
 ◦کشیدن مو
 ◦عصبانی شدن و واکنش ها بدنی
 ◦گاز گرفتن
 ◦سوزاندن
 ◦استفاده از اسلحه
 ◦اجبار فرد به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
 ◦محروم کردن از خواب
◦تجاوز به حریم دیگران
 
ازدواج اجباری و خشونت ناموسی
 
ازدواج اجباری یکی از اشکال خشونت خانگی محسوب می شود و زمانی است که قربانی خشونت را وادار به ازدواج با فردی کنید که نمی خواهد و این درخواست را با آزارهای فیزیکی و فشارهای روانی و عاطفی به انجام برسانید.
 
پدر و مادرهایی که فرزندان خود را وادار به ازدواج می کنند اغلب اوقات رفتار نادرست خود را با دلایلی مانند حمایت از فرزند، تثبیت موقعیت خانواده و حفظ رسم و رسومات فرهنگی و دینی توجیه می کنند. این در حالی است که ازدواج اجباری نمی‌تواند بر پایه مذهب توجیه شود و اجبار افراد به کاری خلاف خواسته شان غلط است.
(با اندکی تصرف)
ترجمه: لاله پیشدادی
منبع: خانه امن