انوار وب: یکی از قضات دادگاه انقلاب شهرستان نایین در یک اقدام ابتکاری، بخشی از احکام قضایی محکومان را به خرید لوازم کمک آموزشی برای مدارس محروم سیستان و بلوچستان ملزم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یکی از قضات دادگاه انقلاب شهرستان نایین در […]

انوار وب: یکی از قضات دادگاه انقلاب شهرستان نایین در یک اقدام ابتکاری، بخشی از احکام قضایی محکومان را به خرید لوازم کمک آموزشی برای مدارس محروم سیستان و بلوچستان ملزم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یکی از قضات دادگاه انقلاب شهرستان نایین در یک اقدام جالب در بخشی از احکام قضایی خود محکومان را به تهیه و خرید کتاب و لوازم کمک آموزشی برای مدارس محروم سیستان وبلوچستان ملزم نمود، که این اقدام او علاوه بر اثرات اصلاحی و تربیتی در رفتار و کردار مجرمین، موجب تقدیر و تشکر فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش استان را از اقدام اصلاحی این قاضی فهیم و فرهیخته به دنبال داشت.
این قاضی، انگیزه خود را از صدور این احکام، اقدامی در راستای ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی مناطق محروم سیستان و بلوچستان که بیش از سایر مناطق در معرض آسیب ورود مواد مخدر قرار دارند، عنوان کرد.
منبع: سنی آنلاین