اتحادیه علمای مسلمان خواستار محاکمه تولیدکنندگان و حامیان فیلم موهن به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) شد.اتحادیه علمای مسلمان با صدور بیانیه ‌ای از شهروندان مسلمان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواستند از مسئولان، دست اندرکاران و حامیان فیلم موهن به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) شکایت کنند. این اتحادیه با بیان […]

اتحادیه علمای مسلمان خواستار محاکمه تولیدکنندگان و حامیان فیلم موهن به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) شد.
اتحادیه علمای مسلمان با صدور بیانیه ‌ای از شهروندان مسلمان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواستند از مسئولان، دست اندرکاران و حامیان فیلم موهن به پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) شکایت کنند.

این اتحادیه با بیان این که نمی ‌توان ساخت این فیلم را به بهانه آزادی بیان توجیه کرد، تأکید کردند: ساخت این فیلم اهانت به حقوق مسلمانان و اهانت به مقدسات آنها است.
در این بیانیه آمده است: این اهانت‌ها هرگز از عظمت پیامبری که خداوند به خُلق عظیم وی شهادت داده و همه اندیشمندان جهان به بزرگی وی اذعان دارند، نمی‌ کاهد.
اتحادیه علمای مسلمان اقدام برخی قبطی‌های مهجر به ساخت فیلم موهن را اقدامی تحریک کننده خواند که تعصب و تنفر را بین ملت‌ها برمی ‌انگیزد و اهانت به احساسات مسلمانان در جهان اسلام به شمار می ‌رود.
اتحادیه مذکور همچنین از سازمان‌های اسلامی و حکومت‌های عربی و اسلامی و همه مسلمانان خواست در برخورد با چنین اقداماتی به اخلاق اسلامی پایبند بوده و موضع مناسبی را در این مورد اتخاذ کرده و با هر گونه فراخوان و اقدام نامناسب در این زمینه مبارزه کنند.
منبع: سنی آنلاین