انوار وب: اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای ممنوعیت دین اسلام در كشور آفریقایی آنگولا و جلوگیری از انجام مراسم مذهبی مسلمانان را به شدت محكوم كرد.به گزارش تقریب در بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان از سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای خواسته شده است تا از حقوق اقلیت مسلمان كشور آنگولا دفاع كنند.این اتحادیه تأكید […]

انوار وب: اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای ممنوعیت دین اسلام در كشور آفریقایی آنگولا و جلوگیری از انجام مراسم مذهبی مسلمانان را به شدت محكوم كرد.
به گزارش تقریب در بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان از سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای خواسته شده است تا از حقوق اقلیت مسلمان كشور آنگولا دفاع كنند.
این اتحادیه تأكید كرده است كه تصمیم جدید دولت آنگولا با ساده‌ترین حقوق انسان‌ها كه زندگی كریمانه و آزادی دینی است و همچنین با اصول تسامح و همزیستی مسالمت آمیز منافات دارد، به ویژه در آفریقا كه بیش از نیمی از ساكنان این قاره را مسلمانان تشكیل می‌دهند و دین اسلام و فرهنگ اسلامی،‌ میراث مشترك اكثریت این كشورها است.
در این بیانیه از مقامات آنگولایی خواسته شده است كه از تصمیم ظالمانه بازگردند، عدل و انصاف را نسبت به اقلیت مسلمان این كشور رعایت كنند و دین اسلام را با افراط‌گرایی و تروریسم یكی ندانند.
این اتحادیه همچنین از سازمان ملل متحد نیز خواسته است تا برای اتخاذ تصمیمی عادلانه در مورد مسلمانان آنگولا، اقدام فوری انجام دهند و از حقوق آنان در انجام مراسم دینی خود دفاع نمایند. حاكمان مسلمان آفریقا و جهان اسلام نیز باید از برادران مسلمان و مستضعف خود دفاع كنند زیرا كه مؤمن به منزله اصل و بنیان برادر مؤمن خود می‌باشد.