يك پژوهش علمي مشترك ميان آمريكا و رژيم صهيونيستي فاش كرد كه نماز 50 درصد خطر ابتلا به بيماري ضعف حافظه يا آلزايمر را كاهش مي‌دهد. به گزارش خبرگزاري قدس (قدسنا) اين پژوهش كه با تأمين مالي باشگاه ملي بهداش آمريكا (UIH) و با همكاري پژوهشگران اسراييلي از بيمارستانهاي شيفا، هلل يافا و دانشگاه‌هاي تل […]

يك پژوهش علمي مشترك ميان آمريكا و رژيم صهيونيستي فاش كرد كه نماز 50 درصد خطر ابتلا به بيماري ضعف حافظه يا آلزايمر را كاهش مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري قدس (قدسنا) اين پژوهش كه با تأمين مالي باشگاه ملي بهداش آمريكا (UIH) و با همكاري پژوهشگران اسراييلي از بيمارستانهاي شيفا، هلل يافا و دانشگاه‌هاي تل آويو و بن گورين و همچنين پژوهشگران آمريكايي از دانشگاه گليبلند انجام گرفته است تأكيد مي‌كند كه تأثير مثبت نماز به مراتب بيشتر از عامل آموزش در مؤسسات آموزشي است.
براساس اين گزارش، تأثير عامل آموزشي در كاهش خطر ابتلا به بيماري آلزايمر 24 درصد است. اين پژوهش تاكيد مي‌كند كه نماز تأثير مضاعفي در مقايسه با سالهاي آموزشي دارد كه انسان در طول زندگي از آن برخوردار مي‌شودو براساس تاكيدات پرفسور رفكاليزينبرگ به عنوان يكي از مشاركت كنندگان در اين مطالعات، يك نمازگزار در جريان اداي فريضه نماز اقدام به بكارگيري فرآيندهاي بسيار زيادي از فعاليت‌هاي فرهنگي و فكري مي‌كند امري كه انسان را از ابتلا به بيماري آلزايمر در امان نگه مي‌دارد.
همچنين براساس اين پژوهش ابتلا به بيماري آلزايمر دربين مردان 50 درصد بيشتر از زنان است. اين پژوهش در بين جامعه آماري 892 نفري شامل افراد بالاي 60 سال در روستاهاي عاره العربيه واقع در منطقه المثلث در فلسطين اشغالي انجام شده است.