دادگاه قضایی ژاپن طی حکمی تبعیض آمیز، اجازه تفتیش عقاید مسلمانان در این کشور را صادر کرد.  دادگاه قضایی ژاپن طی حکمی تبعیض آمیز، اجازه تفتیش عقاید مسلمانان در این کشور را صادر کرد.به گزارش “شبکة الألوکة” دادگاه توکیو، پایتخت ژاپن، به پلیس این کشور رسما اجازه تفتیش عقاید مسلمانان را داده است.این حکم تبعیض […]

دادگاه قضایی ژاپن طی حکمی تبعیض آمیز، اجازه تفتیش عقاید مسلمانان در این کشور را صادر کرد.

 دادگاه قضایی ژاپن طی حکمی تبعیض آمیز، اجازه تفتیش عقاید مسلمانان در این کشور را صادر کرد.
به گزارش “شبکة الألوکة” دادگاه توکیو، پایتخت ژاپن، به پلیس این کشور رسما اجازه تفتیش عقاید مسلمانان را داده است.
این حکم تبعیض آمیز از سوی دادگاه ژاپن صرفا به خاطر تدیّن مسلمانان به دین اسلام صادر شده و هیچ دلیل دیگری ندارد.
صدور این حکم باعث خشم مسلمانان ژاپن شده است؛ مسلمانان این کشور این حکم را نقض صریح حقوق بشر دانسته اند.