انوار وب: بسیاری از دانشگاه های انگلستان، به آموزه های دینی دانشجویان و واجبات دینی آنان احترام زیادی گذاشته و برای شان نمازخانه های بزرگ تاسیس می کنند.به گزارش الشرق، دانشگاه های انگلستان علاوه بر ساخت مسجد و نمازخانه برای دانشجویان مسلمانان، وضوخانه هایی نیز ساخته اند تا کار وضو و نماز بهتر و راحت […]

انوار وب: بسیاری از دانشگاه های انگلستان، به آموزه های دینی دانشجویان و واجبات دینی آنان احترام زیادی گذاشته و برای شان نمازخانه های بزرگ تاسیس می کنند.
به گزارش الشرق، دانشگاه های انگلستان علاوه بر ساخت مسجد و نمازخانه برای دانشجویان مسلمانان، وضوخانه هایی نیز ساخته اند تا کار وضو و نماز بهتر و راحت تر صورت گیرد؛ همچنین سجاده و قرآن نیز در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.
نماز جمعه هر هفته دانشگاه هایی که دارای نمازخانه هستند ، برگزار می گردد و دانشجویان مسلمان زیادی از جمله مهاجران عرب زبان و انگلیسی در آن ها شرکت می کنند. علاوه بر آن برای دانشجویان فعالیت ها و دوره های عملی فقه نیز در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که بسیاری از دانشگاه های انگلستان به دین دانشجویان خود از جمله مسلمانان اهمیت زیادی می دهند؛ در زمان اعیاد  اسلامی و روز عرفه به آنان تعطیلی رسمی می دهند؛ تا بتوانند آموزه های دینی خود را برگزار نمایند.
به نقل از شفقنا