انواروب: محل ویژه‌ای در کنار یکی از قبرستان‌های بیرمنگام برای مسلمانان در نظر گرفته شده که نسخه‌های فرسوده کتاب مقدس خود را در آنجا مدفون کنند. به نقل از پایگاه خبری «The Birmingham Mail»، مسلمانان نسخه‌های فرسوده قرآن کریم را با رعایت احترام در جایی که محل رفت‌و‌آمد نباشد، دفن می‌کنند اما در شهر بیرمنگام […]

انواروب: محل ویژه‌ای در کنار یکی از قبرستان‌های بیرمنگام برای مسلمانان در نظر گرفته شده که نسخه‌های فرسوده کتاب مقدس خود را در آنجا مدفون کنند.

به نقل از پایگاه خبری «The Birmingham Mail»، مسلمانان نسخه‌های فرسوده قرآن کریم را با رعایت احترام در جایی که محل رفت‌و‌آمد نباشد، دفن می‌کنند اما در شهر بیرمنگام انگلیس تاکنون جایگاه‌های خاصی برای این کار وجود نداشته است.

در نتیجه تلاش‌های «نیل استیس»، یکی از اعضای شورای شهر بیرمنگام، این شورا موافقت کرد که بخشی از قبرستان «هندزورث» را به این منظور اختصاص دهد.

استیس با بیان این که امحاء احترام‌آمیز نسخه‌های آسیب‌دیده قرآن برای مسلمانان متعهد مسئله مهمی است، گفت: خوشحالم که توانستیم به مسلمانان بیرمنگام در این زمینه کمک کنیم.

وی افزود: احترام به ادیان یکدیگر مسئله مهمی است.

طاهر محمود کیانی، امام مسجد استچفورد نیز گفت: راه‌های متعددی برای امحاء نسخه‌های قرآن فرسوده با حفظ احترام وجود دارد، اما پیچیدن آن‌ها درون پارچه و مدفون کردن یکی از بهترین راه‌ها است.
منبع: ایکنا