به دنبال درخواست دانشجویان در یکی از دانشگاههای آمریکا، این دانشگاه اتاقی را به عنوان نمازخانه برای دانشجویان این دانشگاه اختصاص داد.به گزارش سنی آنلاین به نقل از مفکرة الاسلام دانشگاه کلرادو در آمریکا با درخواست دانشجویان این دانشگاه مبنی بر تخصیص مکانی برای اقامه نماز دانشجویان مسلمان موافقت نموده و اتاقی را به همین […]

به دنبال درخواست دانشجویان در یکی از دانشگاههای آمریکا، این دانشگاه اتاقی را به عنوان نمازخانه برای دانشجویان این دانشگاه اختصاص داد.
به گزارش سنی آنلاین به نقل از مفکرة الاسلام دانشگاه کلرادو در آمریکا با درخواست دانشجویان این دانشگاه مبنی بر تخصیص مکانی برای اقامه نماز دانشجویان مسلمان موافقت نموده و اتاقی را به همین موضوع اختصاص داده و در اختیار دانشجویان مسلمان قرار داد.
مسئولین دانشگاه اتاق کوچکی که به عنوان “کتابخانه و اتاق گرامر” دانشگاه نیز می باشد، را برای اقامه نماز توسط دانشجویان مسلمان تعیین کردند که هر دانشجو به مدت 30 دقیقه اجازه دارد تا نماز خود را در این اتاق ادا نماید.
“تیری سویترز”، مسئول کتابخانه دانشگاه مذکور موافقت خود را برای اختصاص این مکان پس از آن اعلام کرد که “زینت ابوخضیر”، یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه نامه ای را به همین منظور به ریاست دانشگاه کلرادو نوشته بود، که با همکاری اعضای انجمن سعودی و نیز با مساعدت “آنتونی کورودفا”، مدیر دفتر گروههای غیر مسیحی، که بر اختصاص مکانی برای نماز مسلمانان در تمام اوقات روز در دانشگاهها تاکید دارد، رئیس دانشگاه با درخواست وی موافقت نمود.
گفتنی است تعدادی دیگر از دانشگاههای استان کلرادو نیز پیش از این مکانهایی را برای اقامه نماز مسلمانان اختصاص داده اند که دانشگاه “دنفر” یکی از این دانشگاههاست.