انوار وب به گزارش تقریب، دو دختر مسلمان شاغل به تحصیل در مدرسه پرستاری شهر پراگ، پایتخت جمهوری چك، به دلیل پوشش روسری از مدرسه اخراج شدند.در حالی كه هنوز هیچ قانونی برای ممنوعیت پوشش حجاب در جمهوری چك وضع نشده است، اما مدرسه پرستاری پراگ قوانینی برای خود در این راستا وضع كرده است.یكی […]

انوار وب به گزارش تقریب، دو دختر مسلمان شاغل به تحصیل در مدرسه پرستاری شهر پراگ، پایتخت جمهوری چك، به دلیل پوشش روسری از مدرسه اخراج شدند.
در حالی كه هنوز هیچ قانونی برای ممنوعیت پوشش حجاب در جمهوری چك وضع نشده است، اما مدرسه پرستاری پراگ قوانینی برای خود در این راستا وضع كرده است.
یكی از این دو دختر مسلمان روز دوشنبه ۲۱ آبان در مصاحبه با شبكه تلویزیونی چك گفت: مسئولان دبیرستان پرستاری به ما گفتند كه اگر می‌خواهید در این مدرسه تحصیل كنید، باید روسری خود را بردارید! من نیز در پاسخ به آنان گفتم “من یك مسلمانم و دینم این اجازه را به من نمی دهد.
گفتنی است مشكل ممنوعیت حجاب علاوه بر دبیرستان پرستاری، در ورزشگاه‌های جمهوری چك نیز وجود دارد و دختران و زنان مسلمان در این اماكن به شدت تحت فشار هستند.